Haberler

Ankara Anne Dostu Hastane Bilgilendirme Toplantısı

               Anne dostu hastane felsefesi; doğum eyleminin normalleştirilmesini, ebelik hizmetlerinin geliştirilmesini; gebe olan ve doğum yapan kadınların güçlendirilmesini; doğum yapan kadınların süreçle ilgili otonomilerinin tanınmasını ve aydınlatılmış olarak doğum öncesi, sırası ve sonrasında verilecek kararlara tam katılımlarını destekler. Ayrıca zarar vermeme ilkesi doğrultusunda gebelik doğum ve doğum sonrası kanıta dayalı olmayan girişimlerin ve rutin müdahalelerin yapılmamasını; hizmet sunanların verdikleri bakımın kalitesi konusunda tam sorumluluk üstlenirken kadınların da alacakları sağlık hizmeti konusunda tam bilgilendirilmiş olarak seçim yapma yükümlülüğünü kabul etmelerini sağlamayı hedefler.

                   Bu kapsamda 2015 yılı içerisinde pilot çalışmalara başlanmış olup Sağlık Bakanlığı Anne Dostu Hastane Eğitim ve Değerlendirme Ekibi tarafından; 25-27 Mart 2015 tarihinde Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi, 25 Mart ve 15 Nisan 2015 tarihinde Manisa Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi, 15-16 Nisan 2015 tarihinde ise Manisa Turgutlu Devlet Hastanesi, 3-5 Haziran 2015 tarihinde Bursa İnegöl Devlet Hastanesi, 26-28 Ekim 2015 tarihinde İzmir Urla Devlet Hastanesi değerlendirilerek “Anne Dostu Hastane” unvanı verilmiştir.

  

                  26 Şubat 2016 tarihinde Ankara’da; Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ilgili Daire Başkanlığının, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Müşterek Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığının, Kurumumuz ilgili daire başkanlıkları temsilcilerinin ve program yürütücüsü Kadın ve Üreme Sağlığı Daire Başkanlığı çalışanlarının, 81 İl Sağlık Müdürlüğünün, Halk Sağlığı Müdürlüğünün, 89 Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekterliğinin ve Anne Dostu Hastane Unvanını alan 5 hastanenin yönetimi ve çalışanlarının katıldığı Anne Dostu Hastane felsefesini, değerlendirme basamaklarını ve unvanı alan 5 hastanenin deneyimlerinin paylaşıldığı Anne Dostu Hastane Bilgilendirme Toplantı yapılmıştır.

                  Toplantının açılış konuşmalarını; THSK Kadın ve Üreme Sağlığı Daire Başkanı Uzm. Dr. Sema SANİSOĞLU, TKHK Müşterek Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Uzm. Dr. Mustafa Emre YATMAN ve THSK Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Programlar ve Kanser Başkan Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Gülsüm Nurhan İNCE gerçekleştirmiştir. Sonrasında Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Anne Dostu Hastane Program Danışmanı, Akademisyen Doç. Dr. Nüket PAKSOY ERBAYDAR Anne Dostu Hastane Felsefesi’ ni, THSK Kadın ve Üreme Sağlığı Daire Başkanlığı Anne Dostu Hastane Program Sorumlusu Uzm. Dr. Aysun KABASAKAL Anne Dostu Hastane Değerlendirme Adımları’ nı ve Anne Dostu Hastane unvanını alan 5 hastane deneyimlerini anlatan sunumlarını yapmışlardır.

                   Anne Dostu Hastane Bilgilendirme Toplantısı 81 il yöneticilerinin ve unvan sahibi hastane yöneticisi ve çalışanlarının bilgi alışverişi ile güzel bir atmosferde gerçekleşmiş olup, tüm katılımcılar tarafından memnuniyet ifadeleri ve geleceğe yönelik iyi temennilerle son bulmuştur.

Haber Listesine Geri Dön© 2012 T.C. Sağlık Bakanlığı Urla Devlet Hastanesi. Tüm Hakları Saklıdır.