Çalışan Hakları ve Güvenliği

Değerli  Urla Devlet Hastanesi Çalışanları,

Çok fazla özveri ve hassasiyet gerektiren,  hiçbir ayrım göstermeksizin sürdürdüğümüz sağlık hizmeti sunumu esnasında zaman zaman, sözel, fiziksel, cinsel ve psikolojik şiddet davranışlarına maruz kalmaktayız. Sağlık hizmet sunumu esnasında karşılaştığımız şiddetin türü ne olursa olsun bireyde motivasyon düşüklüğünün yanında yoğun fiziksel, ruhsal bozulmalar oluşmaktadır.

Bu çerçevede bakanlığımız, sağlık uygulamaları sırasında meydana gelen şiddet olaylarına uğrayan mağdur, kurban çalışanlar adına hukuki, psikolojik müdahalede bulunacak birimlerin kurulması kararını vermiştir.

Hastanemiz bünyesinde de bu görevi yürütmek amacıyla “Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi” kurularak görevine başlamıştır. Bu birim, kurum yetkilisi hastane Başhekim Yardımcısı Dr. Kemal Tarhan, birim sorumlusu Klinik Psikolog Gonca ONAT DEMİREL ve Tıbbi Sekreter İlyas AKSİM'den oluşmaktadır.

Sağlık uygulamaları sırasında oluşabilecek herhangi bir şiddet türüne ait davranışla karşılaştığınızda tek yapmanız gerekenBEYAZ KOD uygulamasını başlatmak üzere dâhili hattan 1111’i çevirmek ve yönergeleri takip etmek olacaktır.

Çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Çalışan Hakları ve Güvenliği Birim Başkanı Başhekim Yardımcısı Dr Buket TOPÇU


Birim sorumlusu  Klinik Psikolog Gonca ONAT DEMİREL


 
© 2012 T.C. Sağlık Bakanlığı Urla Devlet Hastanesi. Tüm Hakları Saklıdır.